Đóng

ƯU ĐÃI SỐC CHÀO ĐÓN ĐẠI TIỆC THU 2020

𝑀𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 – 𝑚𝑢̀𝑎 đ𝑒̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 đ𝑎̃ 𝑡𝑜̛́𝑖. 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔...
Xem thêm

Combo lẩu nướng phục vụ tại nhà chỉ từ 275.000đ

𝐋𝐀̂̉𝐔 𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 𝐇𝐀̣𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐕𝐔̣ 𝐓𝐀̣𝐈 𝐆𝐈𝐀 𝑪𝒉𝒊̉ 𝒕𝒖̛̀ 275.000đ 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ #𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̀...
Xem thêm