Combo lẩu nướng phục vụ tại nhà chỉ từ 275.000đ

𝐋𝐀̂̉𝐔 𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 𝐇𝐀̣𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐕𝐔̣ 𝐓𝐀̣𝐈 𝐆𝐈𝐀 𝑪𝒉𝒊̉ 𝒕𝒖̛̀ 275.000đ 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ #𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̀...
Xem thêm